Něco o prvním workshopuNěco o prvním workshopu
17.2.2019

Něco o prvním workshopu

Ve dnech 16. – 17. 2. 2019 se studenti a všichni členové projektových týmů z Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Technické univerzity v Chemnitz účastnili 1. společného workshopu studijního programu „Pedagogika pohybové prevence“ v rámci projektu „Pohybová aktivita dětí Karlovarského kraje a regionu Chemnitz v kontextu jejich celodenního režimu a úrovně motorických schopností„  konaném na české straně, ve městě Karlovy Vary.

Fotogalerie z workshopu

Workshop sestával z představení studentů, pedagogů a realizačního týmu obou kooperujících stran, z prezentace programu přeshraniční spolupráce v období 2014 -2020, jeho historie a projektového cyklu, dále ze studijního programu a jeho propagace, přípravy a průběhu projektového vyučování, seznámení se s měřicí technikou, monitorování pohybu pomocí hodinek Garmin a jejich využití v praxi a v neposlední řadě teambuildingové aktivity studentů zaměřené na projektový týden a jejich následné výstupy – prezentace, které by měly přispět k řešení celospolečenských  negativních trendů v otázkách zdraví dětí, mládeže a dospělých.

Cílem Workshopu bylo představení studijního programu „Pedagogika pohybové prevence“ a vyučovaných předmětů jednotlivých partnerů projektu, dále přiblížení dílčích atributů studijního oboru studentům. Studenti obou partnerských zemí byli prostřednictvím projektu motivováni a podporováni v dalším rozvoji jazykových dovedností, ale zejména k porozumění a implementaci problematiky zdravého životního stylu a pohybové aktivity jako prostředku prevence civilizačních chorob od útlého věku dítěte, jež je hlavní prioritou projektu v rámci testování dětí na zainteresovaných základních školách v dotačním území.

Jedním z výstupů Workshopu byla diskuse o vytvoření vhodné metodiky zajištění vyšší informovanosti žáků základních škol o negativním vlivu nezdravého životního stylu a prostřednictvím využití moderních technologií a následné evaluaci v plánovaném projektovém období.

Posílení spolupráce s mateřskými a základními školami v regionu za účelem motivace žáků MŠ a ZŠ ke zlepšení úrovně pohybové aktivity a možnostmi preventivních pohybových opatření, která následně vyplynou z pohybových testů dětí.

Workshopu se zúčastnilo celkem 16 studentů/tek navazujícího magisterského studijního programu „Pedagogika pohybové prevence“, 3 studentky předročníku resp. nultého ročníku výše uvedeného studijního programu a 9 odborných pedagogických pracovníků z obou stran hranic.

PODÍVEJTE SE TAKÉ NA: