Učitelé s duší sportovců

Univerzita v Plzni

doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Dřív se chodilo po škole do světa na zkušenou, tady získáte zkušenost již během studia. Tím, že se pro Vás spojily dvě univerzity, získáte více nejen po odborné stránce, ale odnesete si také kompetence, se kterými se v budoucnu neztratíte – jazyk, kritické myšlení a připravenost zvládat změny.

doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Profesor Susana Aznar, Ph.D.

Budoucnost univerzit je ve vzájemné spolupráci, ve společné práci studentů, ve sdílení znalostí a vědomostí. V současné době toto není ještě zdaleka samozřejmostí. Náš společný studijní program tyto myšlenky ale naplňuje bohatě a my bychom měli této výhody využít, je velkou příležitostí pro studenty.

Profesor Susana Aznar, Ph.D.

Univerzita v Chemnitz

Prof. Dr. med. Henry Schulz

Žijeme sportem a zároveň máme možnost pomáhat lidem ke zdraví, a to mě přijde skvělé. Kombinované studium nás spojuje, poznáváme jeho prostřednictvím nejen jinou univerzitu a systém vzdělávání, ale také odlišnou kulturu a společnost. A to poznání pak přenášíme dál mezi studenty a oni následně mezi klienty.

Prof. Dr. med. Henry Schulz

Seznamte se
s učiteli

Pustit video
PUstit video
Pustit video
Přehrajte si jejich videA
Pustit video
Přehrajte si jejich videA

Poznejte i studenty

Šípka – přejít na stránku
Přejít na studenty

Podívejte, co na studijní program i samotné učitele říkají studenti.